ELECTRO CAUTER

2019-05-09T20:33:56+07:00Thursday, 7 February 2019|Services|

ELECTRO CAUTER Suatu tindakan medis dengan menggunakan alat electrocauter untuk menghilangkan kelainan-